מערכת ישיבה sintra 4500

מערכת ישיבה מסוג sintra 4500 – כוללת 3 מושבים, עם אחד מותאם ל-3 נפשות לפחות ושניים המיועדים לנפש אחת כל אחד. יתר על כן, בנוסף לפרטים שצוינו לעיל, המערכת אף מגיעה עם שולחן מותאם.

קטגוריה: